Vrijwilligers, vrienden en donateurs

Zonder al die mensen die belangeloos, financieel en/of
praktisch de stichting ondersteunen, zou het OerKa
Irene Verbeek Museum niet kunnen bestaan.
Mensen die donateur willen worden, kunnen dat
persoonlijk bij een museumbezoek doen, per telefoon,
e-mail of post. Het banknummer van de stichting is
608089 (ING).
< Terug