De naam OerKa

Het museum ontleent zijn naam aan het nieuw gevormde
woord OerKa, waarmee wordt geprobeerd het wezen van
het werk van Irene Verbeek weer te geven.

Ka staat voor de K van 'kunst'. Maar Ka staat ook voor de
betekenis van 'geest' zoals in de oude taal van Egypte.
Het woordje 'oer', dat voor zichzelf spreekt, hecht zich
vast aan die K(a).
< Terug